Common Myna, Acridotheres tristis (Phuket, Thailand)Common Myna, Acridotheres tristis (Phuket, Thailand)Common Myna, Acridotheres tristis (Phuket, Thailand)